Dorit Straus film festival 2012group at Rutgers Jewish Film Festival 2012marcel at Rutgers Jewish Film Festival 2012Film Festival 2012Film Festival 2012Film Festival 2012Film Festival 2012